FANDOM


Zjawa czy widmo - efemeryczne resztki po człowieku, po wieczność tułająca się w stanie Zmierzchu, chcąca rozwiązać swoje sprawy na ziemskim padole, a trzymana tu przez swoje Kotwice.