Mroczna Wiki
Advertisement

Roty to skodyfikowane i zrytualizowane zaklęcia, o jasno określonym Imago, zamknięte w formy ściśle określonych gestów i słów zwanych Mudrami. Niosą ze sobą mniejsze ryzyko Paradoksu oraz są łatwiejsze do rzucenia niż improwizowane zaklęcia, co sprawia, że są podstawowym środkiem magicznym w repertuarze większości Przebudzonych. Dodatkowo, nie potrzbują dodatkowej opłaty z Many za rzucanie czarów spoza Arkanum Rządzącego. Roty posiadają także sekretne klucze ( rożnego rodzaju warunki sprzyjające ), wzmacniające Czynniki tego czaru, jeśli wykonane poprawnie wraz z Rotą.

Uznaje się, że Roty przedstawione w Mage: The Awakening są powszechnie uznanymi standardami, których każdy z Zakonów posiada we własnej wersji. Natomiast Roty z dodatków uznawane są za unikaty, odróżniające Zakony miedzy sobą.