FANDOM


Hierarcha to główny z Konsyliarzy, sędziów Konsylium tworzących Radę Panującą. To Hierarcha ma zawsze ostatni głos i jego też zdanie jest przeważające w sporach ( choć nie może on zupełnie pomijać zdania innych członków). Od niego też ( a właściwie od jego potęgi i bezwzględności ) zależy czy Rada jest jednomyślnym organem, czy też przysłowowią grupą starców walczących ze sobą o ostatki dawnej chwały. Hierarchowie  mogą być zarówno oświeconymi mędrcami jak i zdeprawowanymi tyranami, choć zauważa się tendencje raczej ku dążeniu do złotego środka wśród nich.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.