Mroczna Wiki
Advertisement

Filozofia Strażników podzielona jest na dwie części: Zasady Egzoteryczne i Ezoteryczne. Te pierwsze są powszechnie znane i przyjęte przez społeczeństwo Pentagramu. Te drugie są tajnymi celami Zakonu, które nie zostałby w żaden sposób zaakceptowane. Dlatego, Zasady Ezoteryczne są sekretami Zakonu, nikomu nie wyjawianymi.

Zasady Egzoteryczne[]

Paradoksy wzmacniają Otchłań, kara odpowiada na pychę[]

Zakon wierzy, że Paradoksy są moralną karą za nadużywanie Magi. Nie można dopuszczać do objawienia się ich, ale jeśli już są, trzeba wyciągnąć z nich wnioski - czy czar wywołujący Zamęt nie był rzucony w gniewie? Czy Przebudzony używał mocy z czystym sercem? Te oraz inne pytania trzeba sobie zawsze zadać po zajściu Paradoksu.

Grzechy dla słusznej sprawy dają mądrość Przebudzonym[]

Strażnicy wierzą w istnienie Diamentowego Koła, zbiorowej duszy wszystkich Magów. To właśnie ona miała zbudować Atlantydę. Ale czasem Koło nie działa poprawnie - któraś z jego części zaczyna psuć działania całego Koła. I wtedy trzeba ten element usunąć. W ten sposób Zakon racjonalizuje swoje święte zabójstwa.

Zaleta musi kierować Upadłym Światem[]

Światem muszą rządzić ci, którzy najlepiej się ku temu nadają - to znaczy posiadają Gnozę i są naprawdę Mędrcami . A to znaczy, że to nikt ze Strażników. Prawda, oni mają pomóc w kształtowania idealnego świata, ale jako szpiedzy i zabójcy, nigdy sami nie będą tym światem rządzić. Inaczej zostaliby Prorokami Tronu...

Zasady Ezoteryczne[]

Wszystkie trony są fałszywe, wszystkie dusze są skalane[]

Ta zasada mówi, że wszyscy Magowie są skalani, nieczyści i Atlantyda nigdy nie powinna być odbudowana. Wszyscy poza Strażnikami, którzy przez wieczną pracę dla Diamentowego Koła są oczyszczeni z tych nieprawości. Mimo to, Straznicy sami doznają reperkusji działań innych, w postaci Paradoksów towrzonych przez Hybris lekkomyslnych i zadufanych Przebudzonych. Dlatego muszą oni kłamać, siać zamęt i ciągle sprawdzać wartość obiecujących przywódców - by ci naprawde nieczyści nie rządzili i tak już od poczatku systemem z wiloma skazami.

Istnieje sekretna hierarchia dusz[]

Nie wszystkie dusze są równe. Nie wszystkie dusze zasługują na kolejne wcielenie. Niektórych trzeba się pozbyć. Prawda, zniszczenie duszy jest najgorszym grzechem przeciw Mądrości, ale czasem nie można pozwolić na to by wróciła do Diamentowego Koła i splugawiła go. A czasem wystarczy tylko powstrzymać jej obecną reinkarnację. Ostatecznie.

Hieromagus wypełni Diamentowe Koło[]

Nadejdzie Mesjasz Magii , Mag który nie będzie skalany żadną wadą obecnych Magów. Pogrzebie Otchłań. Zniszczy Egzarchów. I nie będzie on jednym ze Strażników. Oni mają mu tylko przygotować drogę, nie wychować.A wtedy Strażnicy nie będą już potrzebni...