Mroczna Wiki

Dziedzictwo to sekretna sztuka kształtowania duszy Przebudzonego, tak by się udoskonaliła i stała przekaźnikiem praw Nieziemskich Krain. Takie oddanie jednej, konkretnej idei, jest w społeczeństwie Czyniących uznawane za oznakę wyjątkowej dojrzałości. Dziedzictwa biorą swoją nazwę od tego, iż twórca przekazuje ten sekret swojemu uczniowi, który z kolei staje się nauczycielem następnego członka, który z kolei nauczy go swojego następcę, itd.

Dzięki swemu oddaniu idei reprezentowanej przez grupę oraz praktykom kształtowania duszy, Mag dostaje dostęp do Wtajemniczeń, Nieziemskich Mocy, których nie ograniczają normalne zasady Magii - jak na przykład Paradoks.

Jeżeli Wtajemniczenia oparte są na Arkanum, które nie jest Rządzącym dla danego Maga, zostaje ono jego kolejnym Rządzącym.

Niektóre, specyficzne dla danego Dziedzictwa Oblacje, jeśli zostaną przeprowadzone w odpowiednim dla niego otoczeniu, mogą raz na dzień wygenerować dla Maga dodatkową Manę nawet z dala od jej zwyczajnych źródeł, wykorzystując sam związek Czyniącego z Nieziemskimi Krainami.

Wstąpienie i stworzenie Dziedzictwa są procesami mistycznymi, podobnie jak tworzenie Kamienia Duszy, i nie wymagają same w sobie, wiedzy o żadnym Arkanum, wystarczy posiadanie Gnozy.