Mroczna Wiki
Advertisement

Tworząc postać należy wybrać jedną z siedmiu opisanych poniżej Cnót, jako podstawową cechę osobowości postaci. Nie znaczy to, że postać nie ma żadnych innych godnych uwagi lub pochwały cech, jej Cnota jednak najklarowniej definiuje jej hierarchię wartości i przekonań.

Nadzieja[]

Inne nazwy: Marzenia, optymizm, utopizm

Posiadana przez: Aktywistów antyglobalizacyjnych, organizatorów, męczenników, wizjonerów

Rozwaga[]

Inne nazwy: Cierpliwość, roztropność

Posiadana przez: Biznesmenów, lekarzy, kapłanów, naukowców

Sprawiedliwość[]

Inne nazwy: Prawość, osąd

Posiadana przez: Krytyków, sędziów, rodziców, wzory społeczne

Szczodrość[]

Inne nazwy: Współczucie, miłosierdzie

Posiadana przez: Filantropów, świętych, społeczników

Umiarkowanie[]

Inne nazwy: Prostota, czystość, równowaga, zrównoważenie, skromność

Posiadana przez: Kler, funkcjonariuszy policji, pracowników społecznych

Wiara[]

Inne nazwy: Przekonania, oddanie, lojalność, pokora

Posiadana przez: Detektywów, filozofów, kapłanów, naukowców, fanatyków

Wytrwałość[]

Inne nazwy: Odwaga, charakter, determinacja, męstwo, stoicyzm

Posiadana przez: Dyktatorów, fanatycznych kultystów, detektywów

Advertisement