Mroczna Wiki

Acamoth to Otchłanny byt uwięziony lub w inny sposób zamknięty w Upadły Świecie na długotrwałej zasadzie. Te duchy dążą do zrobienia wyrwy w Gobelinie, by Pustka mogła wpłynąć przez nią i zanihiliować całą rzeczywistość.