Mroczna Wi…

Edytujesz

Życie (Arkanum)

1
  • Edycja może zostać wycofana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.
przejdź do aktualnej wersji Twój tekst
Linia 1: Linia 1:
[[Arkanum|Arkanum]]''' Życia''' pozwala [[Mag|magowi]] na wpływanie na różnorakie formy życia [[Upadły Świat|Upadłego Świata]].
+
[[Arkanum|Arkanum]]'''Życia''' pozwala[[Mag|magowi]]na wpływanie na różnorakie formy życia[[Upadły Świat|Upadłego Świata]]. Każdy ziemski organizm może być poddany działaniu[[Czar|zaklęć]]tego Arkanum, i jego efekty sięgają od leczenia ran i transformacji stworzeń o rozsiewania chorób i osłabiania sił fizycznych. Czyniący może zmieniać swój kształt, robić swoje ciało mocniejszym, zmieniać swój wygląd, kontrolować zachowania wszystkich form życia aż do ludzkości, i podnosić z jednego stadium życia do drugiego. Arkanum Życia jest przedewszystkim używane przez[[Thyrsus|Thyrsusów]],[[Ścieżka|Ścieżką]]najmocniej powiązaną z naturą.[[Grafika:Life.jpg|thumb|Runa Życia]]
 
Każdy ziemski organizm może być poddany działaniu [[Czar|zaklęć]] tego Arkanum, i jego efekty sięgają od leczenia ran i transformacji stworzeń o rozsiewania chorób i osłabiania sił fizycznych. Czyniący może zmieniać swój kształt, robić swoje ciało mocniejszym, zmieniać swój wygląd, kontrolować zachowania wszystkich form życia aż do ludzkości, i podnosić z jednego stadium życia do drugiego. Arkanum Życia jest przedewszystkim używane przez [[Thyrsus|Thyrsusów]], [[Ścieżka|Ścieżkę]] najmocniej powiązaną z naturą.[[Grafika:Life.jpg|thumb|Runa Życia]]
 
   
 
== Wpływy ==
 
== Wpływy ==
Choroby, ewolucja, leczenie, metamorfoza, wigor.
+
Disease, evolution, healing, metamorphosis, vigour.
   
 
== Natura i Moc ==
 
== Natura i Moc ==
'''Arkanum Życia''' jest [[Wulgarne|Wulgranym Arkanum]] [[Nieziemskie Krainy|Nieziemskiej Krainy]] [[Pierwotna Dzicz|Pierwotnej Dziczy]], miejsca z którego przybywa także moc Arkanum Ducha. Dzicz jest usłana formami życia. Próby znalezienia w niej miejsc bez życia daremne, jako że naturą Pierwontej Dziczy jest bycie matką dla wszystkich stworzeń. Z jej przepastnych dżungli pełnych insektów, ptaków i innych bestii do jej oceanów ludnych w ryby i egzotyczne istoty głębokich mórz, Pierwotna Dzicz jest dosłownie pokryta organizmami, nawet w tak niegościnnych miejscach jak jej pustynnie czy szczyty gór gości legiony istnień. Jeżeli ktoś ma przetrwać jakikolwiek czas w tej krainie, wtedy, logiczne jest przystosowanie się do posiadania odrobiny kontroli nad jej natywnymi stworzeniami. Życie Upadłego Świata jest, oczywiście, podległe mocy tego Arkanum, więc jest wspaniałym narzędziem dla magów poświęcających się naturze. Powstanie [[Otchłań|Otchłani]] osłabiło moc Życia trochę, ale jak ze wszystkimi Wulgarnymi Arkanami, jego główne pole wpływów pozostało w Upadłym Świecie, więc jest jeszcze mnóstwo materiału dla Czyniącego do pracy z nim.
+
The Arcanum of Life is the [http://wiki.white-wolf.com/worldofdarkness/index.php?title=Gross_Arcana Gross Arcanum] of the [http://wiki.white-wolf.com/worldofdarkness/index.php?title=Supernal_Realm Supernal Realm] of the [http://wiki.white-wolf.com/worldofdarkness/index.php?title=Primal_Wild_%28MTAw%29 Primal Wild], a realm from which also comes the power of the Arcanum of [http://wiki.white-wolf.com/worldofdarkness/index.php?title=Spirit_%28MTAw%29 Spirit]. The Primal Wild is carpeted in life forms. Trying to find a place where life does not exist is a futile task, as it is the nature of the Primal Wild to play mother to such creatures. From its vast jungles teeming with insects, birds, and other beasts to its oceans swarming with fish and exotic creatures of the deep sea, the Primal Wild is quite literally blanketed in organisms; even such inhospitable lands as its deserts and mountain peaks play host to a verisimilitude of creatures. If one is to survive for any length of time in the realm, then, it stands to reason that one must be able to exert a little bit of control over the native creatures. The life of the Fallen World is, of course, readily susceptible to the power of the Arcanum, so it makes a great tool for nature-oriented mages. The rise of the [http://wiki.white-wolf.com/worldofdarkness/index.php?title=Abyss Abyss] has reduced the power of Life to an extent, but, like all the Gross Arcana, its primary field of influence has remained in the Fallen World, so there’s still plenty of material for a mage to work with.
   
Życie jest jednak mniej częste w Upadłym Świecie niż w Pierwotnej Dziczy. Większość materialnego wszechświata jest niezamieszkane lub niemożliwe do zamieszkania dla życia jakie znamy. Z wiedzy ludzkości wynika, że Ziemia jest jedyną planetą na której jest potwierdzone występowanie życia. Ale na tej jednej kuli, życie święci tryiumfy. Lądy i oceany przepełnione rożnorakimi przykładami flory i fauny, tak jak świat pod naszymi stopami czy miejscach tak zimnych i nieprzyjaznych jak szczyty najwyższych gór, kratery gejzerów i wulkanów, czy najgłębsze podmorskie rowy. Życie które mieszka w Upadłym Świecie nie zagnieżdża się w nim tak często, ale jeśli to zrobi, trwa.
+
Life is somewhat less common in the Fallen World than it is in Arcadia. Much of the material universe is both uninhabited and uninhabitable to life as we know it. As far as humanity is aware, Earth is the only planet confirmed to hold life. But on this one sphere, life reigns triumphant. The surface and the oceans teem with various examples of flora and fauna, as does the world beneath our feet and even in places as bleak and inhospitable as the peaks of the tallest mountains, the craters of geysers and volcanoes, and the deepest undersea trenches. The life that dwells in the Fallen World doesn't take root all that often, but when it does, it thrives.
   
Mocno zmniejszone w skali, ale bardziej związane z codziennym życiem maga, mniejsze pola jakie Arkanum Życia pokrywa. Czyniący uzdolniony w tym Arkanum może leczyć rany, regenerować kończyny i oczyszczać ciało z wszelkich chorób jak tylko zapragnie. Może mówić, by okiełznać, i kontrolować bestie i rośliny dziczy, lub nawet kontrolować biologiczne impulsy ludzkości, generując emocje lub, po prostu, bawiąc się jak marionetkami umysłami [[Śpiący|Śpiących]]. Ma moc poprawy fizycznych cech innych, robiący ich silniejszymi, szybszymi lub mocniejszymi, lu może zamiast tego osłabić bądź zdegradować ich w tych dziedzinach. Może tworzyć cudowne bestie z powietrza, zamieniać zwierzęta w ludzi, ludzi w zwierzęta, lub zwierzęta w inne zwierzęta. Może zmieniać swoje kształty jak mu się podoba, zostając osobą lub istotą odpowiednią do zadania, lub zmienić się  lub innego w dziwaczną hybrydę właściwości poprez branie cech jednej formy życia i dołączania ich do swego celu jakkolwiek zechce.
+
More diminished in scale, but more relevant to the everyday mage, are the lesser fields that the Arcanum of Life covers. A mage conversant in this Arcanum can heal wounds, regenerate limbs, and purge disease from the bodies of those she wills. She can speak to, tame, and control the beasts and plants of the wild, and even exert control over the biological impulses of humanity, generating emotions or simply puppeteering the minds of the Sleepers. She has the power to improve the physical qualities of others, making them stronger, faster, or tougher, or she may instead weaken and degrade them. She may create miraculous beasts out of thin air, turn animals into people, turn people into animals, or turn animals into other animals. She may change her form as she pleases, becoming any person or any creature suitable for the task, or make herself or another a bizarre hybrid of characteristics by taking features from one life form and attaching them to her subject in whatever way she desires.
   
== [[Ranga (MP)|Rangi]] Mistrzostwa ==
+
== [http:///wiki/Ranga_%28MP%29 Rangi] Mistrzostwa ==
   
   
Linia 30: Linia 30:
   
 
=== Arcymistrz i Powyżej (●●●●●●+) ===
 
=== Arcymistrz i Powyżej (●●●●●●+) ===
Like all the Arcana, the power of archmastery in the Arcanum of Life is remarkably difficult to guess at. Since the separation of the Supernal and Fallen Worlds by the Abyss, archmasters are not as common as once they were, and those who achieve such heights of power tend to be reluctant to share the exact details and full extents of their power. The nature of archmastery is a continuous mystery to all Awakened, but the strengths and limitations of mastery in the Arcanum of Life allow for some speculation as to the nature of its archmaster powers. A Master of Life can create impossible beasts, so improbable they sicken and die under the gaze of Sleepers. She can exert a little control over humanity, but cannot break deeply held beliefs or attempt self-destruction. She can regenerate limbs and organs, but only for a short time. Therefore, it is conceivable that an archmaster could create bizarre life that doesn’t melt away under the gaze of the Sleepers. She could be able to wield full control over humans, using them as puppets. Perhaps she could even permanently regrow lost or damaged appendages and organs, making her a truly powerful healer.
+
Like all the Arcana, the power of archmastery in the Arcanum of Life is remarkably difficult to guess at. Since the separation of the Supernal and Fallen Worlds by the Abyss, archmasters are not as common as once they were, and those who achieve such heights of power tend to be reluctant to share the exact details and full extents of their power. The nature of archmastery is a continuous mystery to all Awakened, but the strengths and limitations of mastery in the Arcanum of Life allow for some speculation as to the nature of its archmaster powers. A Master of Life can create impossible beasts, so improbable they sicken and die under the gaze of Sleepers. She can exert a little control over humanity, but cannot break deeply held beliefs or attempt self-destruction. She can regenerate limbs and organs, but only for a short time. Therefore, it is conceivable that an archmaster could create bizarre life that doesn’t melt away under the gaze of the Sleepers. She could be able to wield full control over humans, using them as puppets. Perhaps she could even permanently regrow lost or damaged appendages and organs, making her a truly powerful healer.
   
 
== W [http:///index.php?title=Zwi%C4%85zany_%28czar%29&action=edit&redlink=1 Połączeniu] Z Innymi Arkanami ==
 
== W [http:///index.php?title=Zwi%C4%85zany_%28czar%29&action=edit&redlink=1 Połączeniu] Z Innymi Arkanami ==
  Wczytuję edytor...
Poniżej znajdują się często używane kody składni. Kliknij na tym co chcesz wstawić, a pojawi się w polu edycji powyżej.